De stichting

Doel van de stichting

  • Het ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op het welzijn en de emancipatie van vrouwen en LHBTI- personen en personen die zich niet (geheel) identificeren met of conformeren aan de algemene heteronormatieve genderpatronen en normen.
  • Het ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op het beschikbaar en toegankelijk maken van de dichtkunst in Nederland

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het vermogen te besteden aan en beschikbaar te stellen voor activiteiten en projecten ter verwezenlijking en bevordering van de twee statutaire doelen zoals hierboven genoemd.

Het beleidsplan 2021-2026 is hier te lezen
De jaarrekening 2022 is hier te lezen

Stichting Justine Borkes is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.