Emancipatie

De stichting ondersteunt organisaties en projecten die zich richten op het welzijn en de emancipatie van vrouwen en LHBTIQ+ personen.

De emancipatie is nog altijd niet voltooid. De stichting wil zich inzetten voor het verder bevorderen van vrouwenemancipatie en de emancipatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders. 

Vrouwen zijn nog altijd minder vaak economisch zelfstandig. Turkse en Marokkaanse vrouwen zijn maar half zo vaak economisch zelfstandig als Surinaamse en autochtone vrouwen. Er is betere wetgeving gekomen om seksueel geweld en intimidatie te bestraffen maar nog steeds hebben veel en vrouwen hiermee te maken.

Daarnaast wil de stichting zich ook inzetten voor de emancipatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders. Dit onder meer door er voor te zorgen dat de kennis op dit gebied onder de Nederlandse bevolking verder toeneemt. Maar ook door bijvoorbeeld homoseksuele moslims te ondersteunen die het, door de verschillende werelden waarin zij leven, extra moeilijk hebben.