Emancipatie – wie ondersteunen we

Femmes for Freedom

Femmes for Freedom (FFF) is een Nederlandse stichting die zich inzet voor huwelijkse, seksuele en financiële vrijheid van vrouwen met een biculturele achtergrond. De stichting komt op voor de rechten van meisjes en vrouwen die de nare gevolgen ondervinden van allerlei vormen van huwelijkse onvrijheid, seksuele onderdrukking en financiële mishandeling. FFF streeft naar gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Zij strijdt tegen huwelijkse onvrijheid en voor Seksuele vrijheid en gezondheid en financiële zelfverdediging. 

Sinds 2011 heeft Femmes for Freedom honderden vrouwen geholpen en een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de rechtspositie van vrouwen. Bovendien hebben zij zich ontwikkeld tot het kenniscentrum op het gebied van positie en emancipatie van vrouwen en meisjes met een biculturele achtergrond. Femmes for Freedom verzorgt gastcolleges en geeft workshops en trainingen over huwelijkse onvrijheid, kindhuwelijken, huwelijkse gevangenschap, verborgen vrouwen, polygamie en eerwraak. 

Door het werk van de stichting is Nederland het eerste land met wetgeving om huwelijkse gevangenschap tegen te gaan. 
femmesforfreedom.com

Naast Femmes for Freedom ondersteunen wij Mama Cash, Vriendenkring IHLIA, Het Blauwe Fonds , WO=MEN