Emancipatie – wie ondersteunen we

Het Blauwe Fonds

Het Blauwe Fonds investeert in (vrijwilligers)projecten die de lhbti-emancipatie verbeteren. Het fonds richt op drie pijlers: coming out, migratie achtergrond en ouderen. Het fonds heeft o.a. de volgende projecten ondersteund: projecten op scholen, bijeenkomsten over gezondheid en veiligheid voor doven en slechthorende lhbti’ers, een voorstelling voor middelbaren scholieren (ho-monologen), een lhbti congres tijdens het 400 jarig jubileum van de Dordtse Synode (Ode aan de Synode), een foto expositie in de openbare ruimte over de eerste generatie openlijk lhbti’ers, het Pink Marrakech festival voor de Nederlands-Marokkaanse lhbtq–community, het project Onzichtbare Ouderen gericht op het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit bij woon- en zorginstellingen, eerstelijns hulpverleners en onderwijs. 
hetblauwefonds.nl

Naast Het Blauwe Fonds ondersteunen wij Mama Cash, Vriendenkring IHLIA, Femmes for Freedom, WO=MEN